miércoles, 29 de abril de 2009

La necessitat de re-valencianisar Turis

A pesar dels embats catalanistes i els intents de penetracio del catalanisme en este poble, podem observar com a lo llarc dels anys, el fusterianisme no ha tingut mai prou calat entre els nostres veïns.

En els 80, mos clavaren en la plaça una escultura abstracta i posmodernista, feta pel catalanista escultor Andreu Alfaro, omplint d´eclecticisme la plaça del poble i trencant en l´estetica arquitectonica del conjunt format per l´edifici de la Caixa Rural i la façana de l´iglesia... una aberracio de la qual nomes podem trobar justificacio en el fet d´omplir les boljaques del catalaniste autor de tan horrible engendre.


Any darrere any, patim la ininteligibilitat dels llibres de festes, redactats en perfecte catala normaliTZat, alçant l´estupor generalisat dels veïns de Turis, que no arriben a entendre ni la mitat de les barbaritats ortografiques, gramaticals i lexiques que en ell apareixen. Per si fora poc, el ultim intent normalisador el trobem en el llibre "Mante, de qui eres", editat per l´ajuntament, i del qual ya donem una explicacio en clau valencianista.


La existencia d´un consell local d´UV va omplir els cors valencianistes de Turis d´esperança... pero UV mos fallà, s´anexionà al PP (el mateix PP que creà l´Academia Valenciana de la Llengua Catalana per a oficialisar el catala en el nostre territori, i que pacta politiques economiques en Catalunya a pesar de que no mos volen donar aigua de l´Ebre als valencians) i deixà un buit politic dificil de tornar a omplir.


Per si fora poc, certs elements del nostre poble, varen montar un Casal Jaume I per a posar en pràctica el catalanisme social de forma activa... gracies a l´escasa aceptacio d´este moviment, a dia de hui, no existix.


Coalicio Valenciana ve al panorama politic valencià per a reprendre les politiques i iniciatives d´aquella primerenca Unio Valenciana, perque pensem que els interessos propis de la nostra terra (infraestructures, agricultura, exportacio, industria, cultura, turisme...) exigixen cada vegada més una veu genuïna i estrictament valenciana en tots els llocs de representacio social i politica.


¿Com se pot reivindicar el poder economic i cultural valencià, si esta societat està representada per persones i partits politics que asumixen nostra dependencia cultural respecte a Catalunya?¿Com se pot dur a cap la gestio municipal d´un ajuntament, si els partits en ell representats estan somesos a la obediencia de partit i als dictats de les seues matrius nacionals, matrius estes que sempre utilisen al poble valencià com a moneda de canvi per tal de conseguir el recolç dels nacionalistes catalans?


El Consell Local de Coalicio Valenciana de Turis naix en vocacio de servici al poble, sense deutes ni condicions, dins de la més estricta obediencia als interessos dels valencians i turisans, i en les premises basiques del valencianisme, el foralisme, el respecte a la Constitucio i a l´Estatut d´Autonomia. Atrevix-te a canviar...


Vingau a Coalicio Valenciana, el partit dels valencians que defen els nostres interessos. Els interessats en participar d´este ilusionant proyecte, contacteu via mensage privat en FaceBook, o be podeu fer-ho per correu electronic: cvturis@ono.com

Socialistas y catalanistas ningunean de nuevo al idioma valenciano, sin respuesta por parte del PP

La falsa equiparación de valenciano y catalán se sigue extendiendo por las instituciones de la Unión Europea. El Gobierno de Zapatero logró ayer extender el derecho de los ciudadanos a dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a ser respondidos, en cualquiera de las lenguas oficiales reconocidas en España además del castellano. El acuerdo se refiere al derecho de los ciudadanos españoles a utilizar el castellano, el gallego, el euskera y "la lengua denominada legalmente valenciano o catalán".


Mientras tanto, el diputado de ERC, Joan Tardá, ha arremetido contra el Rey porque "en 30 años no ha sido capaz de hacer un curso de catalán, gallego o euskera".


Que socialistas y catalanistas niegan hasta la saciedad la singularidad y autonomía de la lengua valenciana, es sabido por todos desde tiempos inmemoriales.


Que el discurso "valencianista" del PP se revela como falso a pasos agigantados, es cada vez más evidente.
¿Debemos esperar una protesta del PP valenciano a las manipulaciones y ninguneos de socialistas y catalanistas? ¿Podemos exigirla, al menos? Una vez más, observemos y denunciemos el valencianismo de escaparate que practica el PP valenciano, incapaz de reclamar en Europa, ni en España, ni en nuestro territorio autonómico la utilización y defensa de nuestra seña de identidad lingüística... Ya queda menos para las elecciones autonómicas, y, esta vez, mucha más gente no se va a dejar engañar.

sábado, 25 de abril de 2009

Prisas electoralistas por construir el centro de día


El centro de día de Turís será construido, sí o sí, a tenor del empecinamiento y las prisas de la alcaldesa, en suelo agrícola protegido, y sin obtención de los permisos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.


Es evidente pues que nuestra alcaldesa, en pleno ejercicio de caciquismo electoralista, pretende ignorar la legislación autonómica vigente a este efecto en pro de su futuro beneficio electoral, dado que las elecciones municipales están a escasos 2 años vista, y para poder inagurar estas instalaciones en vísperas de elecciones, lo cual le permitiría ponerse una gran medalla y hacerse una bonita fotografía ante los vecinos de Turis, las obras deberían comenzar cuanto antes.


¿Electoralismo, o no? Juzgue el elector.

El 1% cultural se solicitará para la recuperación del Castellet


El pleno del Ayuntamiento Turís aprobó por unanimidad en su último pleno la solicitud de las ayudas pertinentes para la rehabilitación y recuperación del conjunto arquitectónico, histórico y cultural del Castellet mediante el 1% cultural, ante la Comisión Interministerial (Ministerios de Cultura, Fomento, Vivienda y Medio Ambiente).


La campaña organizada por Coalicio Valenciana a través de su blog local (http://coalicioturis.blogspot.com), y de FaceBook, a través de la creación del grupo de interés "Salvem el castellet de Turis", el cual tiene cerca de 100 amigos adheridos al mismo, empieza a dar sus frutos, por tanto.


Agradecemos pues al Ayuntamiento el interés prestado a esta iniciativa popular organizada por Coalicio Valenciana, y a todos los vecinos y amigos que se han adherido a esta campaña de demanda de recuperación de una pieza clave en el patrimonio y la historia de nuestra población.


Así pues, el Castellet está un paso más cerca de la salvación. Gracias a todos/as.


Consell Local de Coalicio Valenciana de Turis

jueves, 23 de abril de 2009

Comunicat de CV al respecte del llibre "Mante, de qui eres?": de vergonya.


El Consell Local de Coalicio Valenciana de Turis vol manifestar el seu rebuig i vergonya pels plantejaments exposts en el llibre, recentment editat per l´Ajuntament de Turis, “Mante, de qui eres?”, del sr. Federico Soucase.

Este rebuig ve condicionat per diversos fets, que qualsevol persona pot comprovar per si mateixa, com són:

1. La normativa utilisada en la redaccio del llibre (normativa catalanista de la Academia Valenciana de la Llengua, sucursal valenciana de l´Institut d´Estudis Catalans, creada pel PP en la connivencia del PSOE per a oficilisar el catala en la Comunitat Valenciana), i que mai ha replegat ni les senyes de la tradicio oral valenciana, ni els usages dels autors classics. Al contrari, dita normativa lo unic que preten és la confluencia llingüistica en l´idioma catala, en la finalitat de mantindre tot un mercat comu multimedia, lliterari, periodistic i radiotelevisiu.

2. Definix de forma totalment intencionada i adoctrinadora, i transcriu textualment d´obres de Coromines i Sanchis Guarner (catalanistes recalcitrants), les caracteristiques dialectals dels valencià central o apichat, donant a entendre que determinats usages, flexions, pronunciacions i vocables classics de la llengua valenciana que parlem des de fa sigles són incorrecions i corrupcions, ofertant com a alternatives vàlides per a “parlar be” les recomanacions de l´AVL, que, com ya hem comentat, no mos servixen com a model llingüistic als valencians.

3. A tal extrem d´intencionalitat adoctrinadora arriba l´autor, que és capaç d´afirmar que “l´apitxament va minvant, sobretot en els joves, a causa de l´estudi més normalitzat del valencià que es fa als centres d´ensenyament”. Per lo vist, el sr. Soucase no és conscient encara que la llengua es transmet de pares a fills, a nivell oral. Els joveNS (que no joves) que estudien la pseudo-llengua de laboratori que els ensenyen com a propia en els coleges i instituts, poden adeprendre a escriure utiliSant la normativa infecta de l´AVL i el IEC, pero en sa casa seguixen i seguiran parlant de la mateixa forma: en valencià. Aixina, podran escriure “utiliTZar” , “aquesta” o “nosaltres”, pero la seua tradicio oral els indicarà sempre que la realitat és “utilisar”, “esta” i “mosatros” o “nosatres”.

4. La bibliografia utilisada tambe mos servix d´indicatiu a l´hora de descubrir la intencionalitat pro-catalanista de l´autor i editor d´este llibre: pàgina 183. És una vergonya.

5. Observem en l´estudi etimologic dels noms i malnoms certa manca de rigor cientific, podem supondre que a causa de l´escas nivell de rigurositat i la manera catalanista de fer les coses, a l´estil “juanpalomo”, sempre en profit dels interessos pro-catalanistes.

6. Si be hem de tindre en conte i valorar possitivament el treball de documentacio del sr. Soucase a l´hora de fer el recull de tots els malnoms del poble, per l´extensio del mateix, tambe tenim la obligacio de criticar l´escasa profunditat del treball realisat a l´hora d´indagar en els origens de noms, llinages i malnoms del poble. Deduïm llavors que és una llàstima haver treballat tant per a fer el recull de senyes, si no acabem la tarea profundisant més en els origens i causes de cada u dels diferents malnoms recopilats.

7. Denunciem publicament que l´Ajuntament de Turis haja utilisat diners publics per a l´edicio d´este llibre, redactat des d´una clara perspectiva catalanista i adoctrinadora en materia llingüistica i per tant identitaria, lesiva i agressiva per als valencians, a banda d´utilisar una normativa de dificil comprensio per a la majoria de ciutadans. Encara que estem segurs que este comunicat, donat que està redactat en Normes del Puig, verdadera normativa de la llengua valenciana, sera entes per qualsevol persona que el llixca.

8. Una vegada més, l´Ajuntament de Turis mos la torna a jugar en clau catalanista, afegint esta nova obra als ya coneguts i criticats llibrets de festes, que, any darrere any, mos fan les festes d´agost un poquet manco dolçes. I damunt, tota esta confusio que sembren a nivell cultural és pagada per tots els turisans i turisanes. A la vostra salut.

Per a finalisar este comunicat, volem demanar a tots els nostres veïns que coincidixquen en els postulats que defenem, que donen ad este llibre el mateix us que sabem que molts de vosatros (i mosatros) doneu (i donem) al llibret de festes.


Consell Local de Coalicio valenciana de Turis

viernes, 17 de abril de 2009

La desidia i pasivitat de l´ajuntament mos fa perdre una furgoneta debades per a l´ajuntament

La campaña "Sona la Mobilitat als Ajuntaments", enmarcada dentro del plan "Sona la Dipu" de la Diputación de Valencia, preveía la dotación de 254 furgonetas Fiat Dobló Combi, en diferentes localidades de la provincia de Valencia. De esta manera, se buscaba optimizar el trabajo de los agentes de la Policía Local y resto de servicios municipales.


Alfonso Rus, presidente de la Diputación, ha señalado recientemente que los coches "se han entregado a todos los Ayuntamientos solicitantes, sin mirar signo ni color político".


Pero nos encontramos ante un ejemplo más de pasividad y dejación por parte de los actuales gestores del Ayuntamiento de Turis (PSPV): NO ADHERIRSE A LA CAMPAÑA DE LA DIPUTACIÓN, NO SOLICITAR LA ENTREGA DE UNO DE LOS VEHÍCULOS.


Así, y una vez más, nuestro pueblo pierde una oportunidad. En este caso, de recibir, sin coste para los vecinos de la población, un vehículo dotacional para mejorar las labores de los cuerpos municipales. Y esto, desde Coalicio Valenciana, sólo podemos etiquetarlo con un calificativo: pasividad.

MOVIMENT VALENCIANISTE PER EUROPA presenta una encuesta política y sociológica de cara a las próximas europeasBajo el nombre de “TU OPINIÓN ES IMPORTANTE: LA UNIÓN EUROPEA A DEBATE” se ha presentado una encuesta para analizar las inquietudes y preocupaciones de los valencianos y del valencianismo de cara a las próximas elecciones europeas, donde entre otras cuestiones la plataforma valencianista MOVIMENT VALENCIANISTE PER EUROPA pregunta sobre las políticas europeas en áreas tan importantes como economía, empleo, inmigración, medio ambiente, seguridad ciudadana o cultural.


Desde el MOVIMENT VALENCIANISTE PER EUROPA se ha señalado que esta encuesta está abierta a todos los que quieran aportar sus ideas, y además, se ha lanzado por internet para aprovechar esta gran plataforma de comunicación. Todas las encuestas serán analizadas de forma muy detallada para encauzar las propuestas programáticas de la plataforma valencianista, así como para presentar a la ciudadanía la mejor respuesta de cara a las próximas elecciones europeas.


El plazo para cumplimentar y enviar la encuesta es hasta el próximo 26 de abril, momento en el cual se recogerán los resultados, y previo estudio, se publicarán y trasladarán a la futura reunión que se está preparando de todas las entidades culturales y políticas que están mostrando su interés en participar en esta plataforma.


Para participar en la encuesta pincha sobre el siguiente enlace:


miércoles, 15 de abril de 2009

Robo de piezas a la Penya Bouera


Los miembros y simpatizantes de COALICIO VALENCIANA TURIS condenamos enérgicamente el robo de piezas de los festejos taurinos de la Penya Bouera de Turis, valoradas en cerca de 3.000 euros.


Consideramos que no es de recibo bajo ningún concepto el robo, pero mucho menos cuando de él depende la celebración o no de unos festejos populares tan tradicionales ya en la vida festiva y cultural de nuestra población.


Comprendemos perfectamente el estupor y rabia contenida de los miembros de la Penya Bouera, gracias a cuyo esfuerzo y afición podemos gozar de los eventos taurinos que organizan, y que atraen a multitud de público de otras poblaciones a estos festejos que tanto renombre generan para nuestro pueblo.


Estimamos que el ayuntamiento debería solidarizarse con el revés sufrido por la Penya Bouera y colaborar en la organización y sufragación de los festejos taurinos, al menos en esta ocasión, para evitar a toda costa que las ilusiones y desvelos de la Penya Bouera no caigan en saco roto por la infausta acción de unos desalmados.

El Castellet en PascuaGracias a los cerca de 100 usuarios de FaceBook adscritos al grupo SALVEM EL CASTELLET DE TURIS, el parque del Castellet se ha convertido en una de las zonas lúdicas y de esparcimiento más visitadas del casco urbano.


Durante estos días de Pascua, los vecinos tienen una excusa más para disfrutar de estas instalaciones, ya que han sido renovadas por el ayuntamiento tras una inversión de más de 15.000 euros.


Juegos infantiles, jardinería y una distribución renovada reciben todas las tardes a multitud de familias con sus niños que estos días han podido comer allí la mona y volar el cacherulo.


Pero desde COALICIO VALENCIANA TURIS vamos a intentar ir un poco más allá, valorando positivamente la renovación de las instalaciones del parque, pero estimando que el conjunto arquitectónico - patrimonial (el castillo en sí) sigue abandonado por nuestro ayuntamiento, el cual se ha despreocupado siempre de esta estructura fortificada que en otros tiempos sirvió como torre de vigía, y desde la cual se observaba todo el entorno de la ribera del Magro y gran parte de la Hoya de Buñol - Chiva.


Sigamos adscribiendo a nuestros amigos y vecinos a este grupo de FaceBook para hacer entender a los gestores de este ayuntamiento que el patrimonio arquitectónico y cultural de nuestra población debe ser respetado, mantenido y revitalizado: no en vano, al mirarlo, nos recuerda nuestros orígenes como pueblo y la importancia estratégica de estas tierras que hoy habitamos.


jueves, 2 de abril de 2009

ValenciaFreedom denuncia banderas ultras ante el Observatorio de la Violencia en el Deporte


Valenciafreedom ha denunciado ante la Real Federación de Futbol de España y ante el Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte del Consejo Superior de Deportes, la permisividad con que los grupos ultracatalanistas acceden a los eventos deportivos con banderas preconstitucionales o anticonstitucionales.


En los e-mails enviados denunciamos las infracciones del articulo 2 de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que desde diferentes clubs deportivos y grupos ultras catalanes, se realizan contra los valores que defiende nuestra Constitución Española.


Hacemos hincapié en las 2 banderas mas usadas por estos grupos ultras, la bandera estrellada azul y la bandera estrellada roja. Así les explicamos con fotos, como estos ultras, en muchos casos nazis y con simbología nacionalsocialista exhiben estas banderas en campos de futbol como el Camp Nou u otros estadios deportivos.


Por ello, les pedimos sean sancionados tanto aquellos que las porten en dichos eventos, como si llegara el caso, los clubs deportivos catalanes que infligieran la ley al permitirlas.


Además conocedores de que estos ultras las exhibirán en la Final de la Copa del Rey que se celebrara en Mestalla, les alertamos de ello, para que pongan los medios necesarios para evitar la exhibición de dichas banderas anticonstitucionales.


Para ver e-mail enviado Pincha aqui