martes, 21 de julio de 2009

Més mentires i manipulacions del "Bloc de Progrés"... atre llibret de festes vomitiu, un any més.


Un any més, el llibret de festes dóna oix... ¿Hasda quan esteu disposts a tolerar que insulten a la vostra inteligencia i identitat com a valencians i com a turisans?


Pero per a rematar la faena, ¿heu llegit en el llibret de festes la particular "felicitacio" del "Bloc del Progrés"? Diu aixina (en cursiva):


El valencià és la llengua de la nostra vila, la llengua amb la qual tots els torisans i torisanes ens comuniquem amb els nostres.


Certament, el valencià és la nostra llengua. Pero, ¿per qué seguixen intentant modificar el gentilici i toponim de Turis... ¿Torisans i torisanes? ¿Qué encara no han entes que no hi ha motius ni historics ni socials pe a modificar aço? ¿Qué no escolten la veu d´un poble que no vol nomernar-se TORÍS?


Quan a la parella li dius: “t’estime”, quan la mare et pregunta: “vols arròs amb verd o amb costelletes?”, quan en la colla de la taronja arriben les deu i dius: “a esmorzar!”, fi ns i tot als nouvinguts que treballen amb nosaltres. La llengua ens dóna forma, la personalitat que tenim, una identitat pròpia.


¿Quin turisa li diu a la parella "t´estime"? Yo m´estime la meua moto, pero a la meua parella LA VULLC. ¿En quina colla de jornalers diuen "a esmorzar"? En valencià escrit, s´utilisa la paraula almorsar... i en concret, en Turis, la gent sol dir "a armosar"... PERO MAI ESMORZEM.


La llengua mos dóna forma, personalitat i identitat... no deixeu que gent com la que forma el "Bloc de Progrés" vos modifique la vostra forma, personalitat i identitat. SOU VALENCIANS I PARLEU VALENCIÀ. VALENCIÀ COM A LLENGUA PROPIA I DIFERENT DE QUALSEVOL ATRA. NO "VALENCIÀ" COM A DIALECTE DE RES IMPORTAT DE TRAMUNTANA.