domingo, 2 de mayo de 2010

El Bloc de Progrés utilisa la Fira agricola i Comercial com a excusa per a promoure el pancatalanisme


Coalicio Valenciana de Turis vol manifestar el seu desacort per l´utilisacio maniquea i sectaria que el Bloc de Progrés Jaume I de Turis ha fet de la Fira Agricola i Comercial d´este fi de semana.

No alcançem a entendre la relacio entre una fira en la qual es venen coches, tractors, utillage agricola o mobiliari artesanal en la venda de llibres de les editorials catalanistes de torn: Bromera, 3 i 4, etc. Una fira agricola i comercial no és, o no deu ser, excusa per a promoure la llectura en catala: per ad eixos menesters ya existixen els correllengües i les trobades catalanistes. No és de rebut tindre que soportar la presencia del pancatalanisme radical tambe en ambits aliens a la "cultureta" o a la manipulacio dels escolars valencians.

Responsabilisem, per a finalisar, a l´Ajuntament de Turis, per haver concedit un espai en esta fira a este colectiu pseudo-fasfiste procatala, i no nomes, aixo, si no que ademes el mateix ajuntament ha facilitat les taules que el colectiu catalaniste ha utilisat per a expondre els llibres catalanistes que pretenien vendre. I una vegada més, personalisem esta responsabilitat en la figura de l´Alcaldessa Pilar Blasco, de la qual ya coneguem tots les seues relacions familiars en l´entorn radical catalaniste.