lunes, 19 de abril de 2010

Coalicio valenciana de Turis demana trellat i actitut valenciana al nou regidor de politica llingüistica

Des del Consell Local de Coalicio Valenciana de Turis estem observants sobre quals seran els primers moviments del recent nombrat regidor de politica llingüistica, Miguel Lisart.

Estimem que la creacio d´esta nova regidoria respon a una necessitat en l´us del valencià a nivell administratiu, pero no podem més que desconfiar d´esta iniciativa de l´Ajuntament, donat que l´alcaldessa Blasco firmà fa uns messos un acort de colaboracio en l´AVL, l´academia catalanista creada pel PP valencià per a oficilisar el catala en la Comunitat Valenciana, a banda de les relacions familiars de Pilar Blasco en l´entitat catalanista de tall fasciste Acció Cultural del País Valencià.

Tenim, per tant, motius sobrats per a desconfiar de les activitats que desenrollarà esta nova regidoria, i instem al nou regidor, sr. Lisart, a tindre la suficient templança com per a no sucumbir a les pràctiques pancatalanistes que des de la matriu del seu partit (PSPV) i des de l´Alcaldia de Turis, li dictaran de segur.

Exigim i demanem al sr. Lisart que no caiga en el joc de la subvencio indiscriminada i de la catalanisacio a la qual mos té acostumats el seu partit: rotulacio, publicacions municipals, comunicats oficials, llibret de festes, etc.

No tenim dupte de que l´asignacio d´esta regidoria és una creïlla calenta que l´alcaldessa ha posat en les mans de Lisart, com a castic per els recents conflictes personals, fent utilisacio de la seua persona com a escut davant les veus disconformes, i cada dia més, en la politica llingüistica i cultural de l´Ajuntament de Turis: no de bades, des del moment en que el sr. Lisart es faça carrec de la regidoria, l´alcaldessa Blasco deixarà de ser objecte de les critiques populars per les seues pràctiques catalanistes.

Pronte podrem vore, llavors, si el sr. Lisart, persona a la qual a priori no considerem procatalanista, es plega als dictats de partit i alcaldessa, i es convertix en blanc de totes les crítiques, o si per atra banda, evita caure en actituts tramuntanals i manté intacta la seua dignitat valenciana.