jueves, 3 de diciembre de 2009

L´alcaldessa de Turis, a favor de promocionar el catala en el nostre poble


En un acte celebrat en la seu de la Academia Valenciana de la Llengua Catalana (AVL), sucursal valenciana de l´Institut d´Estudis Catalans, creada pel PP valencià per a oficialisar la llengua catalana en la Comunitat Valenciana i exterminar la llengua valenciana dels ambits publics i les administracions, l´alcaldessa de Turís firmà recentment un pacte de colaboracio en dita academia "per a treballar en més espenta en l´us de la nostra llengua en tots els ambits".

La pregunta és: ¿Qué enten l´alcaldessa per "la nostra llengua"? Vos ho anem a aclarir, per si encara teniu duptes. ¿Haveu llegit els llibrets de festes, eixos que tant vos costa d´entendre? Puix eixa és "la nostra llengua", sempre evitant dir el seu nom. mosatros parlem més clar que tot aixo, i a les coses les diguem pel seu nom: CATALA. Dialecte barceloni, per a ser més exactes.

Eixe dialecte, normativisat des de Barcelona i plenament assumit per la nomenada academia és la llengua a la qual denominen "la nostra".

La firma d´este acort de colaboracio supon per a vosatros, ciutadans de Turis, que a partir d´ara recibireu tota la correspondencia oficial de l´ajuntament EN CATALA, escoltareu els bandos EN CATALA, seguireu recibint el llibret de festes EN CATALA, i que els presuposts de l´ajuntament, que pagueu vosatros, hauran de dedicar partides majors a l´edicio de follets informatius EN CATALA, a la publicacio de més llibres i revistes EN CATALA i a pagar en els vostres diners a mestres i iluminats catalanistes per a que vos donen cursos municipals DE CATALA.

Des de COALICIO VALENCIANA de TURIS, i el Consell Comarcal de la vall dels Alcalans EXIGIM a l´alcaldessa de Turis una explicacio al respecte d´aço, no és de rebut impondre a tot un poble una llengua importada, extranya i incomprensible per a l´inmensa majoria de ciutadans... una llengua que ni l´alcaldessa atisba a comprendre.