jueves, 23 de abril de 2009

Comunicat de CV al respecte del llibre "Mante, de qui eres?": de vergonya.


El Consell Local de Coalicio Valenciana de Turis vol manifestar el seu rebuig i vergonya pels plantejaments exposts en el llibre, recentment editat per l´Ajuntament de Turis, “Mante, de qui eres?”, del sr. Federico Soucase.

Este rebuig ve condicionat per diversos fets, que qualsevol persona pot comprovar per si mateixa, com són:

1. La normativa utilisada en la redaccio del llibre (normativa catalanista de la Academia Valenciana de la Llengua, sucursal valenciana de l´Institut d´Estudis Catalans, creada pel PP en la connivencia del PSOE per a oficilisar el catala en la Comunitat Valenciana), i que mai ha replegat ni les senyes de la tradicio oral valenciana, ni els usages dels autors classics. Al contrari, dita normativa lo unic que preten és la confluencia llingüistica en l´idioma catala, en la finalitat de mantindre tot un mercat comu multimedia, lliterari, periodistic i radiotelevisiu.

2. Definix de forma totalment intencionada i adoctrinadora, i transcriu textualment d´obres de Coromines i Sanchis Guarner (catalanistes recalcitrants), les caracteristiques dialectals dels valencià central o apichat, donant a entendre que determinats usages, flexions, pronunciacions i vocables classics de la llengua valenciana que parlem des de fa sigles són incorrecions i corrupcions, ofertant com a alternatives vàlides per a “parlar be” les recomanacions de l´AVL, que, com ya hem comentat, no mos servixen com a model llingüistic als valencians.

3. A tal extrem d´intencionalitat adoctrinadora arriba l´autor, que és capaç d´afirmar que “l´apitxament va minvant, sobretot en els joves, a causa de l´estudi més normalitzat del valencià que es fa als centres d´ensenyament”. Per lo vist, el sr. Soucase no és conscient encara que la llengua es transmet de pares a fills, a nivell oral. Els joveNS (que no joves) que estudien la pseudo-llengua de laboratori que els ensenyen com a propia en els coleges i instituts, poden adeprendre a escriure utiliSant la normativa infecta de l´AVL i el IEC, pero en sa casa seguixen i seguiran parlant de la mateixa forma: en valencià. Aixina, podran escriure “utiliTZar” , “aquesta” o “nosaltres”, pero la seua tradicio oral els indicarà sempre que la realitat és “utilisar”, “esta” i “mosatros” o “nosatres”.

4. La bibliografia utilisada tambe mos servix d´indicatiu a l´hora de descubrir la intencionalitat pro-catalanista de l´autor i editor d´este llibre: pàgina 183. És una vergonya.

5. Observem en l´estudi etimologic dels noms i malnoms certa manca de rigor cientific, podem supondre que a causa de l´escas nivell de rigurositat i la manera catalanista de fer les coses, a l´estil “juanpalomo”, sempre en profit dels interessos pro-catalanistes.

6. Si be hem de tindre en conte i valorar possitivament el treball de documentacio del sr. Soucase a l´hora de fer el recull de tots els malnoms del poble, per l´extensio del mateix, tambe tenim la obligacio de criticar l´escasa profunditat del treball realisat a l´hora d´indagar en els origens de noms, llinages i malnoms del poble. Deduïm llavors que és una llàstima haver treballat tant per a fer el recull de senyes, si no acabem la tarea profundisant més en els origens i causes de cada u dels diferents malnoms recopilats.

7. Denunciem publicament que l´Ajuntament de Turis haja utilisat diners publics per a l´edicio d´este llibre, redactat des d´una clara perspectiva catalanista i adoctrinadora en materia llingüistica i per tant identitaria, lesiva i agressiva per als valencians, a banda d´utilisar una normativa de dificil comprensio per a la majoria de ciutadans. Encara que estem segurs que este comunicat, donat que està redactat en Normes del Puig, verdadera normativa de la llengua valenciana, sera entes per qualsevol persona que el llixca.

8. Una vegada més, l´Ajuntament de Turis mos la torna a jugar en clau catalanista, afegint esta nova obra als ya coneguts i criticats llibrets de festes, que, any darrere any, mos fan les festes d´agost un poquet manco dolçes. I damunt, tota esta confusio que sembren a nivell cultural és pagada per tots els turisans i turisanes. A la vostra salut.

Per a finalisar este comunicat, volem demanar a tots els nostres veïns que coincidixquen en els postulats que defenem, que donen ad este llibre el mateix us que sabem que molts de vosatros (i mosatros) doneu (i donem) al llibret de festes.


Consell Local de Coalicio valenciana de Turis