miércoles, 29 de abril de 2009

La necessitat de re-valencianisar Turis

A pesar dels embats catalanistes i els intents de penetracio del catalanisme en este poble, podem observar com a lo llarc dels anys, el fusterianisme no ha tingut mai prou calat entre els nostres veïns.

En els 80, mos clavaren en la plaça una escultura abstracta i posmodernista, feta pel catalanista escultor Andreu Alfaro, omplint d´eclecticisme la plaça del poble i trencant en l´estetica arquitectonica del conjunt format per l´edifici de la Caixa Rural i la façana de l´iglesia... una aberracio de la qual nomes podem trobar justificacio en el fet d´omplir les boljaques del catalaniste autor de tan horrible engendre.


Any darrere any, patim la ininteligibilitat dels llibres de festes, redactats en perfecte catala normaliTZat, alçant l´estupor generalisat dels veïns de Turis, que no arriben a entendre ni la mitat de les barbaritats ortografiques, gramaticals i lexiques que en ell apareixen. Per si fora poc, el ultim intent normalisador el trobem en el llibre "Mante, de qui eres", editat per l´ajuntament, i del qual ya donem una explicacio en clau valencianista.


La existencia d´un consell local d´UV va omplir els cors valencianistes de Turis d´esperança... pero UV mos fallà, s´anexionà al PP (el mateix PP que creà l´Academia Valenciana de la Llengua Catalana per a oficialisar el catala en el nostre territori, i que pacta politiques economiques en Catalunya a pesar de que no mos volen donar aigua de l´Ebre als valencians) i deixà un buit politic dificil de tornar a omplir.


Per si fora poc, certs elements del nostre poble, varen montar un Casal Jaume I per a posar en pràctica el catalanisme social de forma activa... gracies a l´escasa aceptacio d´este moviment, a dia de hui, no existix.


Coalicio Valenciana ve al panorama politic valencià per a reprendre les politiques i iniciatives d´aquella primerenca Unio Valenciana, perque pensem que els interessos propis de la nostra terra (infraestructures, agricultura, exportacio, industria, cultura, turisme...) exigixen cada vegada més una veu genuïna i estrictament valenciana en tots els llocs de representacio social i politica.


¿Com se pot reivindicar el poder economic i cultural valencià, si esta societat està representada per persones i partits politics que asumixen nostra dependencia cultural respecte a Catalunya?¿Com se pot dur a cap la gestio municipal d´un ajuntament, si els partits en ell representats estan somesos a la obediencia de partit i als dictats de les seues matrius nacionals, matrius estes que sempre utilisen al poble valencià com a moneda de canvi per tal de conseguir el recolç dels nacionalistes catalans?


El Consell Local de Coalicio Valenciana de Turis naix en vocacio de servici al poble, sense deutes ni condicions, dins de la més estricta obediencia als interessos dels valencians i turisans, i en les premises basiques del valencianisme, el foralisme, el respecte a la Constitucio i a l´Estatut d´Autonomia. Atrevix-te a canviar...


Vingau a Coalicio Valenciana, el partit dels valencians que defen els nostres interessos. Els interessats en participar d´este ilusionant proyecte, contacteu via mensage privat en FaceBook, o be podeu fer-ho per correu electronic: cvturis@ono.com